2. Oppstart av planarbeid/planinitiativ

Plan og bygningsloven § 12-8

Planinitiativ

Initiativ til reguleringsplan eller til endring av reguleringsplan – planspørsmål etter pbl § 12-8. Dette er et privat initiativ til regulering i tidlig fase (frem til og med oppstartsmøte).

Planinitiativets viktigste funksjon er å starte dialogen mellom forslagsstiller og kommunen ved å angi hva som tenkes realisert og hvor dette ønskes gjennomført.

Ansvar

Forslagsstiller

Maler, veiledninger, krav og kommentar

Gjeldende arealplaner:

Oversikt og informasjon om overordnede arealplaner:

Nasjonalt regelverk
Regionalt regelverk
Lokalt regelverk

Bestilling av kart og eiendomsinformasjon

Ansvar

Forslagsstiller

Maler, veiledninger, krav, kommentar

Se informasjonsside. Inneholder informasjon, skjema for bestilling av oppstartsmøte og anbefalt materiale som skal følge bestillingen.

Ansvar

Bærum kommune

Maler, veiledninger, krav, kommentar

Saken fordeles av reguleringssjefen. Intern gjennomgang i kommunen av det innsendte materialet.  Saksbehandler vil invitere til en felles befaring av planområdet sammen med forslagsstiller og interne tjenestesteder før oppstartsmøtet.

Ansvar

Bærum kommune

Maler, veiledninger, krav, kommentar

Saksbehandler innkaller til møte og skriver referat. Se informasjonsside.