I et oppstartsmøte vil kommunen orientere om gjeldende rammebetingelser for planområdet, og svare på generelle og konkrete spørsmål om planarbeidet. Oppstartsmøtet er en gebyrlagt tjeneste.

Saksgang

  1. Bestilling av oppstartsmøte mottas i Bærum kommune.
  2. Bestillingen fordeles til riktig enhet ettersom hvor planområdet er lokalisert.
  3. Enheten innkaller til oppstartsmøte.
  4. Møte avholdes, og referat skrives og sendes til forslagsstiller.

Hva skal følge bestillingen

  1.  Bestilling av oppstartsmøte - skjema.
  2. Kort beskrivelse
  3. Stedsanalyse
  4. Planskisse(r)
  5. Eventuelt andre illustrasjoner som er nødvendig for å forklare planarbeidets hensikt.

Vær oppmerksom på at byggesak har eget skjema for bestilling av forhåndskonferanse i byggesaker. Vær nøye med å benytte riktig skjema, slik at din bestilling kommer til riktig enhet og unødvendige forsinkelser unngås. 

 

Bestilling av oppstartsmøte - skjema

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret i plan- og bygg er ditt første møte med plan- og bygningstjenesten. Vi setter deg i kontakt med riktig avdeling og vi kan veilede deg på våre hjemmesider.

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

Hverdager  kl. 08.00-15.30.