Hovedformål med ordningen

I tildeling av kulturformål er det øremerket midler til kommunens skolekorps. Midlene fordeles likt på kommunens skolekorps uavhengig av størrelse og aktivitet. Dersom skolekorpset også skal søke tilskudd til utadrettet virksomhet iht. retningslinjer for tilskudd til kulturformål, benyttes skjema "Tilskudd til kulturformål, arrangement/prosjektstøtte".

Søknadsfrist

1. oktober

Hvem kan søke?

Skolekorps i Bærum kommune

Målgruppe

Barn og unge

Krav til dokumentasjon

Før søknaden kan behandles må følgende dokumentasjon foreligge:

  •  Årsrapport
  • Regnskap foregående år
  • Medlemsliste foregående år
  • Protokoll fra siste årsmøte
  • Budsjett og planer for innværende år

 

Retningslinjer for tildeling av kommunale tilskudd til kulturformål

 

Søknadsskjema tilskudd skolekorps

 

Oversikt over Kommunale tilskuddsordninger til kulturformål

Kommunale Tilskudd søknadsfrist
Tilskudd til ordinær drift 01.10.2022
Tilskudd til skolekorps 01.10.2022
Tilskudd til arrangement eller prosjekt 01.10.2022 og gjennom året løpende med søknadsfrist senest 3 uker før prosjektet/
arrangementet finner sted.
Kulturstipend 01.10.2022
Kulturpris Frist for å nominere kandidater er 01.12.2022
Innspill til investeringer og oppgradering av kulturscener/kulturarenaer Innspillene sendes fortløpende