Seksjon for kulturutvikling, frivillighet og friluftsliv i Akershus fylkeskommune har flere tilskuddsordninger som nå er utlyst. Fristen for å søke er 10 mars kl.23.59.

 Kontaktpersoner for ordningene finner du på våre nettsider.

Søkere vil motta skriftlig svar når søknaden er behandlet, inntil 10-12 uker etter søknadsfristen.

Aktiv i Akershus

Formål:

 bidra til å fremme utvikling og samarbeid for å oppnå flere regionale områder og anlegg, samt større mangfold både av regionale aktiviteter, områder og anlegg.

Les mer om ordningen "Aktiv i Akershus" her.

Tilskudd til bedre tilgjengelighet i friluftsområder

Formål:

Tilskuddsordningen skal stimulere til at flere kan drive med friluftsliv og ta i bruk friluftsområder og ferdselsårer, uavhengig av funksjonsevne.

Les mer om ordningen “Tilskudd til bedre tilgjengelighet i friluftsområder” her.

Tilskudd til kunst og kulturprosjekter 2. halvår 2024

Formål:

Tilskudd til kunst og kulturprosjekter skal bidra til å realisere fylkeskommunens planer for kunst- og kulturfeltet. Tilskuddene skal bidra til at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for fylkets innbyggere og stimulere til vekst og utvikling innen det profesjonelle og frie kunst- og kulturfeltet.

Les mer om ordningen "Tilskudd til kunst og kulturprosjekter" her.

Tilskudd til bransjeutvikling i kulturell og kreativ næring

Formål:

Det er Akershus fylkeskommunes intensjon å utvikle og styrke regionale bransjestrukturer for kulturell og kreativ næring i Akershus. Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til nyskaping og utvikling, og å støtte opp om mindre virksomheter slik at de kan utvikle og styrke samarbeid og bransjestrukturer på regionalt og nasjonalt nivå.

Les mer om ordningen «Tilskudd til bransjeutvikling i kulturell og kreativ næring» her.

Tilskudd for å øke unges deltakelse og medvirkning i kulturlivet i Akershus

Formålet

med ordningen er å øke unges deltakelse og medvirkning i kulturlivet i Akershus. Tilskuddene skal øke unges tilgang på relevante tilbud og kulturopplevelser, og bidra til at unge kan skape, oppleve og utøve kultur der de bor.

Ung Kultur i Akershus tilbyr tre søkbare ordninger:

  1. Tilskudd til ung deltakelse
  2. Tilskudd til ung medvirkning
  3. Tilskudd til aktivitet initiert av unge

Les mer om ordningen «Tilskudd for å øke unges deltakelse og medvirkning i kulturlivet i Akershus» her.