Hovedformål for ordningen? 

Bistå idrettslag som har vedlikeholdsansvar for eget klubbhus med omfattende vedlikeholdsarbeid knyttet til funksjonaliteten til klubbhuset.

Søknadsfrist

1. mars

Søknadsskjema - Idrettslag - tilskudd til omfattende vedlikehold/utbedring

Hvem kan søke?

Idrettslag med vedlikeholdsansvar for eget klubbhus

Målgruppe

Idrettslag med vedlikeholdsansvar for eget klubbhus

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg lurer på noe?

  • Bærum idrettsråd

Krav til dokumentasjon

Beskrivelse av tiltaket og budsjett for arbeidet.

Hva kan støtten brukes til?

Vedlikehold på klubbhus utover løpende utgifter.

Hva skjer etter at du har sendt søknaden?

Bærum idrettsråd står for tildeling og utbetaling av midlene.

 

Idrett