Hovedformål

Stimulere frivilligheten i idrettslagene gjennom idrettsaktivitet for barn og ungdom, uansett funksjonsdyktighet og bakgrunn.

Søknadsfrist

15. april 2020

Hvem kan søke?

  • Idrettslag

Målgruppe

  • Idrettslag

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg lurer på noe? 

  • Natur og idrett

Krav til dokumentasjon?

Revidert regnskap, revisjonsberetning/bekreftelse, fakturaer arealleie, faktura leie anlegg (dersom leiesum er synlig i revidert regnskap er det ikke nødvendig å sende inn faktura), oversikt over treningsavgifter.

Hva kan støtten brukes til?

  • Drift av idrettslag

Linker til regel/lovverk

Sjekkes

Hva skjer etter at du har sendt søknaden?

Søknaden behandles av Bærum idrettsråd. Natur og idrett utbetaler midlene.

 

Idrett