Søknad om leiestilskudd

Tilskuddsposten omfatter refusjon av arealleie og tilskudd til idretter med lav/ingen kommunal tilrettelegging, og med høye leiekostnader innenfor sin primæraktivitet. Formålet med leietilskudd er å stimulere idretter hvor kostnader til leie av anlegg er en kritisk faktor for å opprettholde aktivitet. Tilskudd vurderes av BIR etter innsendt søknad med dokumentasjon på utgifter.

Søknad leietilskudd

  • Idrettslag som er berettiget til å søke skal være registrert som medlem av Norges Idrettsforbund og BIR.
  • Idrettslag kan også søke om refusjon av arealleie.
  • Tilskudd vurderes etter søknad og dokumentasjon av utgifter.

Skjema for søknad om leietilskudd

Idrett