Søknad om anleggstilskudd

Formål - anleggstilskudd

Anleggstilskuddet kan tildeles idrettslag som har drifts- og vedlikeholdsansvar for idrettsanlegg og klubbhus innen kommunen. For anlegg med kommunal driftsavtale er driftstilskuddet fastsatt i avtalen. Tilskudd tildeles på bakgrunn av søknad etter de til enhver tid gjeldende satser, samt vurdering av anleggets størrelse, kostnader og bruk. Satsene kan justeres i tråd med anleggsutviklingen innenfor total tilskuddsramme.

Søknad om anleggstilskudd 

 

Idrett