Vi følger de retningslinjer som gis sentralt hvor det opplyses om at alle kulturarrangement før 15.juni blir avlyst. For mer informasjon se lenker nederst på siden: 1. For videre informasjon om korona-tiltakene. 2. For informasjon om kulturdepartementets kompensasjonsordning for arrangører i kulturlivet. 3. For Bærumspakken til kultur.