Hovedformål

Stimulere frivilligheten i idrettslagene gjennom idrettsaktivitet for barn og ungdom, uansett funksjonsdyktighet og bakgrunn.

Søknadsfrist

15. april 2020

Hvem kan søke?

  • Idrettslag

Målgruppe

  • Idrettslag

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg lurer på noe? 

  • Natur og idrett

Krav til dokumentasjon?

Revidert regnskap, revisjonsberetning/bekreftelse, fakturaer arealleie, faktura leie anlegg (dersom leiesum er synlig i revidert regnskap er det ikke nødvendig å sende inn faktura), oversikt over treningsavgifter.

Hva kan støtten brukes til?

  • Drift av idrettslag

Linker til regel/lovverk

Sjekkes

Hva skjer etter at du har sendt søknaden?

Søknaden behandles av Bærum idrettsråd. Natur og idrett utbetaler midlene.

 

Idrett

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Søknad om prosjektmidler til ungdomsaktiviteter 15.01
Idrettsstipend 15.01
Tilskudd til snøproduksjon 15.01
Tilskudd til omfattende vedlikehold/utbedring 01.03
Tilskudd til idrettsskole 15.04
Tilskudd til klubbhus 15.04
Tilskudd - aktivitet 15.04
Tilskudd - leie 15.04
Tilskudd - anlegg 15.04
Grunntilskudd for utøvere med nedsatt funksjonsevne 15.04

Idrettslag - tilskudd til kunstgress