I årene fremover skal Bekkestua bygges ut med både private og kommunale prosjekter. Det nye Bekkestua vil få en tydelig byidentitet med grøntområder, torg og flere møteplasser.

Flyfoto Bekkestua med områder.JPG

Bekkestua nord

Bekkestua nord omfatter området på begge sider av Gamle Ringeriksvei fra Presterud gård i vest, opp Nadderudveien, og Jens Rings vei til Bærumsveien. Mellom Bekkestua bibliotek og Signaturgården vil kommunen legge til rette for byliv med nye gater og nytt torg. Det blir også bygget om lag 135 boliger, i tillegg forretninger og kontorer. Arbeidet pågår fra høsten 2019 til 2021/2022.

Les mer om Bekkestua nord her.

Nadderud idrettspark

Det er to forslag til nytt stadion på Nadderud med 8 000 tilskuerplasser under tak og tribuner på fire sider. Forslagene inneholder også to kunstgressbaner, tennishall med fire innendørsbaner og en utendørstennisbane, samt ny skate- og aktivitetspark.

Les mer om Nadderud idrettspark her.

Bekkestua sentrum øst

Det pågår arbeid med flere reguleringsplaner for Bekkestua sentrum øst.

På Bekkestua sør skal det bygges 100 rekkehus eller andre småhus på inntil tre etasjer. Det skal også etableres en barnehage og balløkke. Det vil bli gang- og sykkelvei fra Kleivveien mot Gjønnes, og fra Kleivveien til Frøytunveien.

Les mer om Bekkestua sør.

Kleivveien nord er planlagt som et bilfritt område med om lag 260 leiligheter i blokker på 3–5 etasjer. Små butikker og serveringssteder på gateplan skal gi aktivitet og byliv.

Les mer om Kleivveien nord.

Gamle Ringeriksvei planlegges som bygate med næringsvirksomhet i første etasje, og tilrettelegging for gående og syklister.

Les mer om Gamle Ringeriksvei.