Bærumskonferansen - annonsen

Bærumskonferansen 2022 tar for seg vårt felles ansvar for miljø og klima. Vi ønsker å mobilisere til handling – både for innbyggere, næringsliv og kommunen.

Bærumskonferansen 2022

Hovedtaler
Jan Christian Vestre, Nikolai Astrup, Thina Saltvedt, Dag O. Hessen, Pia Ve Dahlen
Tid
11. oktober klokken 09-15.30
Sted
Scandic hotel, Fornebu, Martin Linges vei 2

Konferansen samler 500 engasjerte innbyggere, næringslivsrepresentanter og politikere fra egen og andre kommuner. Deltakelse på konferansen er gratis. 

 Meld deg på!

Program 

(Hele programmet)

Del I: Plenum kl. 09.00–12.30

 • Næringsminister Jan Christian Vestre
 • Stortingsrepresentant Nikolai Astrup, tidligere utviklingsminister og kommunal- og moderniseringsminister
 • Sjefanalytiker Thina Saltvedt, avdeling Bærekraftig Finans i Nordea 
 • Biolog og professor Dag O. Hessen, Universitetet i Oslo
 • Marinbiolog Pia Ve Dahlen
 • Markering – SmartCity Bærum 10 år (2012 –2022)

12.00 Lunsj – Miljø og klimatorg

Del II: Parallellsesjoner kl. 13.00-15.30

 1. Spydspiss Fornebu - nullutslipp 2027
  Nullutslipp, ny teknologi og status for Fornebu
 2. Feie for egen dør – kommune og innbygger
  Strømforbruk, bolig og bygg, styrtregn, ny kommunegård
 3. Klima - naturmangfold og miljø
  Arealbruk, uønskede arter, Oslofjorden, klimatilpasning

Les mer om Bærum som Miljø- og klimaklok kommune

Velkommen til Bærumskonferansen 2022!

Har du spørsmål? Ta kontakt med kommunikasjonssjef Lisa Bang:  lisa.bang@baerum.kommune.no

Foredragsholdere