• Naturmangfold – utfordringer og trusler
  Martine Knudsen 
 • Arealbruk og naturmangfold
  Terje Hansen
 • Tiåret for naturrestaurering
 • Bekjempelse av uønskede arter
  Joran Bjerke
 • Livet under og over vann. Bærum og ansvaret for Oslofjorden
  Gro Angeltveit og Ingvild Tandberg 
 • Masser på land og i vann
  Tore Gulli og Ingeborg Kraft Briseid 
 • Klimatilpasning, villere, våtere og varmere
  Therese Thorvaldsen og Knut Bjarne Sætre