• Klimaklok kommune. Klimastrategi og klimabudsjett
  Kommunaldirektør Bente R. Herdlevær
 • Fra fossil til utslippsfri
  Om å snu transporthierarkiet.
  Ingeborg Kraft Briseid og Svein Finnanger

 • Fremtidsrettede boliger og bygg.
  Hvordan redusere strømregningen og spare energi?

  Petter N. Sandbu
 • Hvordan håndterer vi styrtregn og ekstremvær
  Knut Bjarne Sætre og Therese Holm Thorvaldsen
 • Klimaklok ressursbruk - avfall, gjenvinning og ombruk
  Tone Bye Moen og Haakon Braathu 
 • Vi kjøper for 4 milliarder! Klimakloke og innovative anskaffelser
  Heidi Rygg 
 • Ny kommunegård – ombruk, innbyggertorg og sambruk
  Kjersti Lyse Sanden og Kjellaug Hurlen