Thina Saltvedt

Hun ledet den Regjerings oppnevnte ekspertgruppen for klimavennlige investeringer som la frem sin rapport 30. juni i år.

Thina Saltvedt er sjefsanalytiker i Bærekraftig Finans i Nordea, og styremedlem i miljøorganisasjonen ZERO. 

Thina Saltvedt har en Doctor of Philosophy (Ph.D) grad i Economics fra University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), Storbritannia.

Foto: Nordea

Program Bærumskonferansen 2022