Dag O. Hessen

Dag O. Hessen er biolog og professor ved Universitetet i Oslo.

Han er mest kjent for sin forskning innen vann, økologi og evolusjon, samt sitt engasjement i krysningsfeltet mellom biologi, miljø og filosofi.

Han har skrevet en mengde fagartikler og utgitt flere bøker. Han ble nominert til Nordisk Råds Miljøpris i 2020. 

Foto: Universitetet i Oslo

Program Bærumskonferansen 2022