Det er en rekke temaer og eksempler som belyses i denne sesjonen.

Noen stikkord er:

 • Fantastiske Fornebu – Fra flyplass til Europeisk miljøprisvinner
  Kommunaldirektør Arthur Wøhni
 • Hva er et nullutslippssamfunn? Hva betyr det for meg, og for næringslivet? Anne Kristine Feltman og Karen Gunleiksrud
 • Ombruk, gjenbruk, sambruk og deling – det sirkulære Fornebu 
  Flere bidragsytere.
 • Fornebu som testarena for ny teknologi 
  Flere bidragsytere
 • En samtale om å bo og leve i nullutslippssamfunnet
 • Status Fornebu – en gjennomgang med Klimablikk
  Treklang - Oksenøya senter
  Nansenløkka
  Flytårnområdet og Tårnet senter
  Fornebu Sør og Almenningen
  Fornebubanen
 • Lokal energiproduksjon og energieffektivitet
 • Sjønære Fornebu
 • La det spire og gro