Lisbeth Hammer Krog

Lisbeth Hammer Krog er ordfører og folkevalgt i Bærum kommune. Hammer Krog representerer partiet Høyre. 

Lisbeth Hammer Krog er svært engasjert i utviklingen av miljø og klimaklok kommune. 

Program Bærumskonferansen 2022