Fakta/ nøkkeldata

Type prosjekt
Barneskole
Tiltak
Nybygg
Byggestart
2018
Innflytning
Skolestart august 2020
BTA
ca
Kostnadsramme
ca
Kontrahert entreprenør
Veidekke AS
Miljøtiltak
Passivhus-standard

Målet med prosjektet er å etablere en fire-parallell barneskole på tomten til Levre skole, og tilrettelegge så den også vil fungere som et nærmiljøsenter for området rundt.

Skoleanlegget er utformet med en arkitektur som er godt tilpasset omkringliggende landskap og bebyggelse. Bygget er over i 3-4 etasjer, som gir god tomteutnyttelse og fine uteoppholdsarealer. Materialbruk og farger er avstemt, og det er lagt vekt på solide løsninger for å ivareta lang levetid.

Utearealene er utformet og organisert for å stimulere til aktivitet, rekreasjon og sosialt samvær. Hver aldersgruppe får en sone for lek tilpasset alder, samt lunere og mer solrike oppholdssoner nær bygget. Ballbaner er plassert sydvest på tomten vekk fra naboer.

Krav til klima- og miljøtilpasninger er også en viktig del av byggeprosjektet. Skolen får passivhus-standard samtidig som gode dagslysforhold i undervisnings- og arbeidsrom blir ivaretatt.  Det etableres fasadeintegrert solcelleanlegg på deler av bygget, og fjernvarme blir benyttet for uttørking og oppvarming i byggeperioden.  Prosjektet skal teste ut nytt verktøy for oppfølging av klimagassutslipp for byggeprosjektet, for miljøriktige valg av materialer og tekniske løsninger.

Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise med samspill i forprosjektfasen.

Veidekke og deres prosjektgruppe vant konkurransen om prosjektutforming og pris i juni 2017. I entreprenørens prosjektgruppen inngår blant annet arkitektgruppen Lille frøen AS, Østengen & Bergo Landskapsarkitekter og Norconsult AS.  Fra august til desember 2017 ble prosjektet videreutviklet i samspill mellom Bærum kommune og Veidekkes prosjektgruppe. Samarbeidet har vært godt, og prosjektet har dratt nytte av den samlete fagkompetansen hos kommunen og Veidekke.  I januar 2018 ble et meget godt gjennomarbeidet forprosjekt lagt frem og godkjent av formannskapet.

Bærum kommune prøver ut en ny modell på Levre skole der totalentreprenøren skal ha ansvar for drift og vedlikehold i reklamasjonstiden. Prosjektavtalen omfatter både bygging og driftsavtale, og vil dermed gi totalentreprenøren insentiver til å tenke mer langsiktig ved valg av løsninger og materialer. Driftsavtalen vil gjelde i 5 år etter overtakelse og omfatter drift, vedlikehold, renhold, service og energi.

Ferdigstillelse

  1. 2018 Byggestart
  2. 2020 Ferdigstillelse skolestart
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Inger-Marie Nygård

prosjektansvarlig

Tlf: 95706030 Mob: 95706030

Besøksadresse:

Levre Skolevei 6
1346 Gjettum