Behovsfase

Behovsfasen forutsetter at du har et problemområde som trenger en ny løsning. Derfor begynner vi med å utforske og søke innsikter.

Dette for å forstå problemet bedre. Her er det viktig å ha et åpent og nysgjerrig sinn. For å virkelig forstå et problem må man gå i dybden. For å få til dette ma vi samle inn data Dette gjøres for eksempel gjennom intervjuer, observasjoner, tjenestesafari etc. Deretter er det viktig å bearbeide funnene, og prøve å se disse ut fra nye perspektiv. Når dette er gjort kan vi omtale funnene som innsikt. Kvalitative data (som intervjuer og observasjoner) og kvantitative data (for eksempel tall og statistikk) utfyller hverandre når vi er på jakt etter kunnskap og innsikt.

Fra funn til innsikt

Det er viktig å bearbeide og analysere funnene man har gjort og ikke bare presentere dem som rene observasjoner og sitater. Gjennom bearbeiding får man en bedre forståelse av problemet og behovene som faktisk er der. Dette gir oss mulighet til å redefinere problemstillingene og definere behovene. Derfor er det viktig at funnene analyseres og drøftes for å få en bedre oppfatning om hva
problemet og behovene faktisk er. I modellen vises forskjellen på funn og innsikt. 

Funn og innsikt

Hvordan vet man at man er ferdig med innsiktene?

En tommelfingerregel er at når dere begynner å få samme svar på spørsmål fra flere informanter kan dere begynne å analysere og bearbeide svarene. Deretter kan dere beslutte om dere skal søke nye innsikter eller om dere har tilstrekkelig med forståelse for å kunne gå videre i prosessen.

Relaterte sider

Relaterte sider