Metodebank

Metodebanken er innovatørens digitale verktøykasse og baseres på: “Behov-løsning-test” (BLT). BLT er en måte å jobbe på som ofte brukes i innovasjoner. Den viser hvordan du kan forholde deg til et problem.

Hver fase, eller diamant, viser når det er tid for å åpne og utforske, for å deretter definere og lukke en fase eller det vi undersøker. Modellen viser godt samspillet mellom struktur og prosess. Prosessen er ikke alltid lineær, men vi beveger oss gjennom, går litt tilbake, litt fremover avhengig av det vi finner frem til i de ulike fasene.

Ved å begynne med å undersøke utfordringen kan man bedre forstå hvilke behov som ikke er tilfredsstilte. Når man har forstått problemet kan man lage en tydelig problemdefinisjon for å deretter prøve å finne gode nok løsninger. Til sist må løsningene lages i enkle modeller og testes for å sjekke at den tenkte løsningen faktisk løser problemet.

Det er viktig at vi forstår brukernes behov før vi utvikler og tester løsninger. Det lønner seg ikke å sette en løsning ut i livet, hvis den ikke er nyttig. Derfor må vi teste løsningene før de implementeres, slik at vi får mulighet å revidere, eller prøve noe annet som kan treffe bedre.

Har dere konkrete spørsmål eller noe dere ønsker å drøfte er dere alltid velkomne til å ta kontakt med oss i Innovasjon:

Innovasjon@baerum.kommune.no.

Relaterte sider