Løsning

Løsningsfasen forutsetter at du har en god og tydelig nok problemdefinisjon som er verdt å løse.

Løsningsfasen forutsetter at du har en nyttig problemstilling som er verdt å løse. Det er når du har formulert problemstillingen at det er mulig å begynne å lage løsninger på problemet. Enhver kreativ prosess trenger struktur. Derfor er det viktig at disse fire prinsippene etterleves mens dere idéutvikler:

 1.  Fokus på å få opp et stort antall ideer

  For å kunne generere ideer til løsning må alle deltakere få mulighet til å tenke og jobbe alene før ideene sorteres og videreutvikles i par og plenum.

 2. Alle ideer er velkomne (ingen kritikk i denne fasen, takk).

  Ideene trenger ikke å være perfekte og dere trenger ikke være helt enige. Godt nok er ofte nettopp det – godt nok! Så husk og si “ja - og” istedenfor “nei”.

 3. Kombinere og forbedre ideer

  De beste ideene kommer fra to eller flere ideer som kombineres. Derfor er det viktig at alle holder et åpent sinn når dere utvikler ideer, og oppmuntrer hverandre til å være kreative.
 4. Kopiere og tilpasse andres løsninger.

  Det er sjeldent man alltid finner opp noe helt nytt. Derfor er det smart å “stjele” og tilpasse andres løsninger til egen virksomhet. Så la dere inspireres av andre! or å kunne gå videre i prosessen.

 

Metodebank