Runde Robin

Runde Robin brukes når vi vil teste og forbedre en ide, i løsningsfasen, og egner seg best til mindre grupper på maks fire personer.

Gjennomføring

Første personen begynner og fyller ut setningen i første ruten. For eksempel, “Vi kan forbedre informasjonsflyten ved å skrive tydeligere og enklere på våre nettsider slik at innbyggerne skjønner hva vi sier”. Så går papiret til neste person som fortsetter i rute to, og så videre Det får gjerne gå raskt så bruk gjerne et til to minutt per rute.

3-2 Runde Robin eksempel

Konseptmal