Konseptmal

Konseptmalen (engelsk: Business Model Canvas; BMC) er en metode som egner seg godt får å få frem hva som mangler eller må til for å ha en velfungerende tjeneste.

Metoden består av noen sentrale spørsmål som er kritiske for at en tjeneste skal kunne skape, levere og fange opp verdier. Den kan også brukes for å lande et løsningsforslag. Det er viktig at spørsmålene i malen har blitt vurdert og reflektert over før man går videre i prosessen. Bildet over er en illustrasjon for å skape et enklere overblikk over en tjeneste, eller et løsningsforslag som ønskes å testes.

For å bruke konseptmalen som verktøy er det nyttig å arbeide med den i tre steg:

  1. Verdiløfte - hva eller hvilke verdier kan vi love å gi brukerne?
  2. Brukersegmentet – hvem er brukeren, hva slags relasjon ønsker de, hvor høyt servicenivå trenger slike relasjoner og hvordan vil de bli kommunisert med?
  3. Bakteppet – hvilke samarbeidspartnere er viktige, og hva er nøkkelaktivitetene og –ressursene for å kunne levere verdien?

 

Konseptmal