Innovasjonsstrategien - Stupetrappen

Innovasjonsarbeidet i Bærum kommune skal bidra til å utvikle nye løsninger som møter morgendagens utfordringer. Under finner du innovasjonsstrategien og noen av satsingsområdene.

Les mer om innovasjon

Forskning og innovasjon