VID Oslo studiested Diakonhjemmet

Samarbeid med VID vitenskapelige høgskole

Bærum kommune har inngått en samarbeidsavtale med VID vitenskapelige høgskole. Avtalen er viktig for å sikre medarbeidere med riktig kompetanse til kommunen og for å utvikle kunnskapskommunen med innovasjon og nye løsninger.

Avtalen innebærer utdanningsplasser på alle nivåer (bachelor, etter- og videreutdanning, master og ph.d.) innenfor helse-, omsorgs- og velferdstjenestene ved Kunnskapssenteret i Sandvika.

VID og Bærum kommune skal også samarbeide om forskning innenfor områder som velferdsteknologi, innovasjon og tjenesteutvikling, tjenester til eldre med demens og deres pårørende, boligsosiale tjenester og lokalsamfunnsutvikling, og forebyggende og helsefremmende arbeid.

Her kan du lese avtalen (docx).

Samarbeid med NTNU og Innovasjon i Bærum