Ballonger

Oppdrift - en arena for deg som vil gjennomføre endringer du ikke trodde var mulig.

Har du og dine kollegaer en ide dere vil utvikle eller et problem som trenger en smartere løsning? Har din tjeneste brukergrupper som du ser trenger nye og smartere løsninger? Da kan Oppdrift være et program for deg og dine kollegaer.

I vurderingen av søknadene vektlegger vi ideer eller problemområder som:

 • Bygger opp under et eller flere av kommunen hovedmål
 • Har tydelig brukerfokus og tar utgangspunkt i reelle brukerbehov
 • Er åpne og ikke har en forhåndsbestemt løsning
 • Har løsnings – og overføringsverdi for andre tjenester
 • Blir prioritert av tjenesten og er forankret hos leder

Hva tilbyr vi?

 • Fem samlinger hvor vi hjelper ideen din videre ved bruk av tjenestedesign. Alle samlingen gjennomføres i Ideverkstedet i Kommunegården.
 • Veiledninger mellom samlingene
 • Inspirerende og engasjert nettverk av kollegaer fra hele kommunen
 • Mulighet for økonomisk støtte
 • Søkerverksteder for å gi deg nærmer informasjon om Oppdrift og utfylling av søknad:
  • 2. februar, kl. 10 – 11.30 på Teams (for å få lenke må du sende e-post til innovasjon@baerum.kommune.no)
  • 7. mars, kl. 13 – 15 på Ideverkstedet i kommunegården (ingen påmelding)
  • 9. mars, kl. 10 - 12 på Ideverkstedet i kommunegården (ingen påmelding)

Søknadsfrist er 24. mars 

Valg av ideer og problemområder som får delta i Oppdrift blir besluttet i begynnelsen av mai.

Hva må du gjøre?

Fylle ut søknadsskjemaet som ligger nedenfor. Problemområdet, motivasjonen, hvem brukerne er og hvilke tjenesteområder som er representert i søknadene vil bli publisert på denne siden

 

Søknad Oppdrift 2023

Prosjekter

Prosjekter

Kontaktpersoner