Ballonger

Oppdrift - en arena for deg som vil gjennomføre endringer du ikke trodde var mulig.

Har du og dine kollegaer en ide dere vil utvikle eller et problem som trenger en smartere løsning? Har din tjeneste brukergrupper som du ser trenger nye og smartere løsninger? Da kan Oppdrift være et program for deg og dine kollegaer.

I vurderingen av søknadene vektlegger vi ideer eller problemområder som:

 • Bygger opp under et eller flere av kommunen hovedmål
 • Har tydelig brukerfokus og tar utgangspunkt i reelle brukerbehov
 • Er åpne og ikke har en forhåndsbestemt løsning
 • Har løsnings – og overføringsverdi for andre tjenester
 • Blir prioritert av tjenesten og er forankret hos leder

Hva tilbyr vi?

 • Fem samlinger hvor vi hjelper ideen din videre ved bruk av tjenestedesign. Alle samlingen gjennomføres i Ideverkstedet i Kommunegården.
 • Veiledninger mellom samlingene
 • Inspirerende og engasjert nettverk av kollegaer fra hele kommunen
 • Mulighet for økonomisk støtte
 • Ønsker du nærmere informasjon om Oppdrift og har spørsmål om utfylling av søknad, kom på Åpent Verksted som vi inviterer til annenhver torsdag (oddetallsuker) kl 1400-1530.
 • Åpent Verksted 15. februar, åpner også for at du kan nå oss på Teams. Da kan det være lurt å sende oss en e-post på innovasjon@baerum.kommune.no , i forkant slik at vi kan sende deg en Teamslenke.
 • Ellers er det muligheter for å ta kontakt med Innovasjonsenheten når som helst dersom du har spørsmål. Benytt gjerne e-postadressen over.

Søknadsfrist er 22. mars 

Valg av ideer og problemområder som får delta i Oppdrift blir besluttet i begynnelsen av mai.

Hva må du gjøre?

Fylle ut søknadsskjemaet som ligger nedenfor. Problemområdet, motivasjonen, hvem brukerne er og hvilke tjenesteområder som er representert i søknadene vil bli publisert på denne siden

 

Søknad Oppdrift 2024

Samlinger

Kontaktpersoner