Oppdrift - Plan
  • Samling 1, onsdag 19. juni kl 09.00-15.00
    Bli kjent med hverandre og problemstillingene som trenger en ny løsning og metodene vi skal bruke i programmet.
  • Samling 2, tirsdag 17. september kl 09.00-15.00
    Vi jobber med metoder for å finne frem til hvilket behov brukerne/innbyggerne faktisk har
  • Samling 3, onsdag 16. oktober kl 09.00-15.00 Vi starter jakten på nye løsninger
  • Samling 4, torsdag 21. november kl 09.00-15.00 Vi lærer metoder for å sjekke om valgt løsning faktisk løser problemstillingen bruker/innbygger opplever
  • Samling 5, tirsdag 4. februar 2025 kl 09.00-14.00. Vi samles for å høre hvordan det går med prosjektene, dele erfaringer og evaluere programmet.

Oppdrift