• Første samling, onsdag 21. juni kl 0900-1500
    Bli kjent med hverandre og problemstillingene som trenger en ny løsning og metodene vi skal bruke i programmet.
  • Andre samling, tirsdag 19. september kl 0900 – 1500
    Vi jobber med metoder for å finne frem til hvilket behov brukerne/innbyggerne faktisk har
  • Tredje samling, onsdag 18. oktober kl 0900-1500. Vi starter jakten på nye løsninger
  • Fjerde samling, torsdag 23. november kl 0900-1500. Vi lærer metoder for å sjekke om valgt løsning faktisk løser problemstillingen bruker/innbygger opplever
  • Femte samling, tirsdag 2. februar 2024 kl 0900 – 1400. Vi samles for å høre hvordan det går med prosjektene, dele erfaringer og evaluere programmet.