Idesprint

Idésprint er en god metode for å raskt generere, sortere og videreutvikle ideer. Metoden tar utgangspunkt i “tenk-par-del"-prinsippet.

Fordi, for å få frem de beste ideene kreves det at hver deltaker får muligheten å idémyldre for seg selv før man drøfter og deler i mindre og større grupper.

Gjennomføring

Gi alle deltakere tilstrekkelig med post-its. Be deltakerne tenke ut nye ideer på egen hånd. Én idé per post-it. Skriv gjerne en setning, eller tegne for å forklare enhver idé.

Deretter får hver deltaker presentere én idé av gangen i plenum og sette dem opp på et bord eller en vegg. Slik får dere sortert ideene. Når alle ideer har blitt presentert får hver deltaker velge to ideer som de kan tenke seg å jobbe videre med. Lappene eller ideene trenger ikke å være deres egne.

I par får deltakerne pitche de to ideene for sin partner hvor de får spørre hverandre hvordan ideen kan realiseres og hvilke hindringer som finnes. Parene må få nok tid til å både pitche de fire ideene sine, men også å videreutvikle tankene om én idé sammen. Deretter får hvert par velge én idé som de vil prøve å realisere og presentere i plenum. De får A3-ark, post-its og tusjer som de kan bruke før de pitcher i plenum. Deltakerne skal dermed teste om løsningsforslagene er gode nok til å lande et løsningsforslag.

Materialer

  • 1 – 2 timer
  • Store ark og papir
  • Post-its
  • Tusjer

 

Konseptmal