Testfasen

Testfasen er den siste fasen i BLT-modellen. Nå skal løsningsforslaget prototypes og testes.

En prototype er en enkel fremstilling av løsningen, som gjør det lett for brukeren å forstå hva løsningen er. Det er viktig å prototype og teste raskt for å få bekreftet eller avkreftet om løsningen faktisk gir ønsket effekt. Gjør det så enkelt som mulig så dere kan teste så raskt som mulig!

Når dere tester er det viktig at brukerne får frihet til å utforske, se og føle på løsningen. De må kunne si hva de tenker, hva de tror de ser, hva de føler, hva de liker eller misliker, uten at den som tester påvirker eller medvirker altfor mye.

Når dere har testet løsningen tar dere et skritt tilbake og evaluerer innspillene fra brukerne slik at dere kan justere løsningen og teste igjen. Se illustrasjonen under for inspirasjon til testplan.

Test prosess

 

Prototyper - Eksempel 1

 

Prototype eksempel 2

 

Prototype eksempel 3

Metodebank