Prototype prosess

Prototyper er enkle visualiseringer av en tenkt løsning, enten produkt eller tjeneste, med hensikt om å vise og demonstrere overfor den aktuelle brukergruppen.

Prototyping – hva er det?

Prototyper er enkle visualiseringer av en tenkt løsning, enten produkt eller tjeneste, med hensikt om å vise og demonstrere overfor den aktuelle brukergruppen.

Eksempler på prototype blant annet ved bruk av lego

 

Eksempler på prototyper som rollespill, miniatyrmodell, papirprototype

Testfase