Testkort

Testkort som dette er lurt å lage for å bedre forstå hva dere ønsker å teste, hvordan dere kan teste og hva dere forventer av resultater.

Slik klarer dere å formulere noen målbare kriterier for å bekrefte eller avkrefte en løsning.

 

Testfase