Semistrukturerte intervjuer

Semi-strukturerte intervjuer er en kvalitativ metode der spørsmålene samles i en intervjuguide og er i all hovedsak klare før intervjuet. Rekkefølgen på spørsmålene blir imidlertid bestemt underveis sånn at man kan følge informantens (eller brukerens) fortelling.

Dette skaper rom for spontane, levende og uventende svar. Ettersom brukerne selv ikke alltid vet hva de ønsker eller trenger, må samtalene være åpne nok for å kunne oppdage reelle behov og problemer.

Metoden egner seg godt til åpne faser hvor man prøver å få et bedre innblikk i brukernes, samarbeidspartnernes, pårørende eller interessentenes ståsted. Det er imidlertid viktig for den som intervjuer å være oppmerksom på at samtalen ikke tar en retning som er ikke er relevant for arbeidet.

Spørsmål dere bør ta hensyn til før gjennomføring

  • Hva ønsker du å oppnå ved intervjuet?
  • Hva ønsker du å få nærmere innsikt i? Hvilke spørsmål/tema vil du spørre om?
  • Hvem er det mest nyttig å intervjue? Hvem kan gi deg innsiktene du trenger?
  • Hvor og når skal intervjuet foregå? Beregn god nok tid!
  • Er dere flere som skal gjennomføre intervjuene? Klargjør hvem som snakker, hvem som dokumenterer svarene og hvordan.