5xHvorfor

5xhvorfor hjelper deg å forstå problemet bedre. Det er ikke alltid at vi vet hva problemet egentlig er, derfor fokuserer vi ofte på galt problem.

Finner vi ikke årsakene til problemene øker sannsynligheten for at vi prøver å finne løsninger på noe som egentlig ikke er problemet. Metoden egner seg derfor godt til å finne ut av én eller flere grunnårsaker til hvorfor problemet eksisterer.

Hvis du stiller spørsmålet for få ganger øker risikoen for at du kun avdekker symptomene, og går dermed glipp av årsakene til problemet. Men hvis du stiller spørsmålet for mange ganger så risikerer du å gå for langt vekk fra rotårsaken. Metoden krever dermed at du er fleksibel og reflekterer over når det føles mest naturlig å stoppe. Det viser seg at den opprinnelige årsaken, eller problemet, dukker opp når du har stilt spørsmålet «hvorfor» ca 5 ganger.