Brukerreise

Brukerreiser benyttes for å se det store bildet. Det er en visuell fremstilling av en brukers ulike berøringspunkter med en tjeneste.

Fremstillingen gjør det enklere å se hvilke deler av tjenesten som fungerer for brukeren (magiske øyeblikk) og hvilke deler som må forbedres (smertepunkter). En brukerreise tar brukerens ståsted, og forklarer hennes eller hans erfaring med en tjeneste. Ved å kartlegge en hel dag, uke, måned eller år i brukerens liv vil vi kunne se helheten.

Bestem hvilken prosess som skal kartlegges og varigheten – hvor begynner prosessen og når slutter den? I tillegg er det viktig at dere har opparbeidet en brukerhistorie og/eller persona slik at dere har et konkret utgangspunkt for brukerreisen. Husk at brukerhistorien ikke skal ha fagfokus eller fagspråk ettersom vi skal ha brukers fokus.

Hjelpemidler

som følelses- og varselkort samt “kaoslapper” benyttes for å markere kritiske punkter som berører brukeren, treffpunkter eller samarbeidet bak tjenesten.

Innsiktskort

benyttes etter tjenestekartet er tegnet opp for å oppsummere hva bildet viser, trekke ut hovedinnsikter og bidra til refleksjonspunkter i gruppen.

Gjennomføring og hjelpemidler

  • Stor overflate – enten papir eller whiteboard
  • Post-it lapper i ulike farger
  • Tusjer
  • “Varsellapper” - viser aktiviteter det er kritisk å ha fokus på
  • “Følelseskort” - viser brukerens følelse overfor ulike treffpunkter med prosessen
  • “Kaoskort” - viser hvor det er kaos i prosessen og krever endringer
    Innsiktskort
Varsellapper Følelseskort Kaos Innsikt