Behovsfase

Behovsfasen forutsetter at du har et tydelig problem du ønsker å løse. Derfor begynner vi som oftest med å søke innsikter for å bedre forstå problemet.

Dette trinnet må forstås som en “åpen fase” hvor dere skal være åpne for nye perspektiver og tanker. Dere vil komme til bunns med hva brukerne tenker, føler, sier, dufter, m.m. Det å definere og støtte innsikter er en “lukket fase” som krever at dere klarer å avgrense brukernes problemområder og behov for å til syvende og sist kunne støtte opp en god nok problemdefinisjon.

Hva er innsikt, og hva er ikke innsikt?

Innsikter er noe som overrasker deg og får deg til å tenke på eksisterende informasjon på nye måter. Det handler om å få noen aha-opplevelser som får deg til å tenke “jeg har aldri tenkt på det sånn!”. Innsikter endrer meningene våre om et tema og er derfor ikke kun en observasjon av noe. Innsikter kommuniserer brukerbehovet og er dermed ikke bare innsamlet data.

Hvordan vet man at man er ferdig med innsiktene?

En tommelregel er at når dere begynner å få samme svar på deres spørsmål fra flere informanter kan dere begynne å analysere og bearbeide svarene. Deretter kan dere beslutte om dere skal søke nye innsikter eller hvis dere har tilstrekkelig med forståelse for å kunne gå videre i prosessen. Husk å stille dere spørsmålet om: “Klarer vi å opparbeide funnene til noen overordnede innsikter som er problemer verdt å løse?”.

Relaterte sider

Relaterte sider