Dybdelæring

 

Dybdelæring forstås i denne planen som et prinsipp for læring og en tilnærming til læring og undervisning. Dybdelæring handler om å gi tid og rom til å skape varig læring for den enkelte elev. Samtidig er dybdelæring mer enn tid, dybdelæring handler om hvordan man tilnærmer seg fag og fagområder.

Dybdelæring handler om å utvikle forståelse for sentrale elementer, innenfor enkeltfag, men også om å se sammenhenger mellom ulike fagområder. Når elevene ser på prinsipper og ideer fra flere vinkler er det gode muligheter for å skape en dypere forståelse.

Dybdelæring handler ikke om bare å tilegne seg faktakunnskap, men om anvendelse.  Elevene bruker kunnskapen de har tilegnet seg til å løse oppgaver og mestre utfordringer, kognitivt, praktisk og sammen med andre.  Dybdelæring forutsetter at elevene er aktive deltagere i egen læringsprosess og utvikler evne til å monitorere og vurdere egen mestring og fremgang. Målet med dybdelæring er varig endring i forståelse. Elevene tilegner seg kunnskap, ferdigheter og kompetanse for livet.

Indikatorer - Dybdelæring