For videre lesning

Relevante dokumenter og rapporter

Det pågår en liten revolusjon i bærumsskolen, og den handler om digital skolehverdag. I løpet av 2016 skal alle elever og lærere ved 15 skoler ha ett nettbrett hver. Erfaringene fra de 15 pilotskolene vil danne grunnlag for videre satsing på nettbrett i bærumsskolen.

Teknologi er viktige redskap på tilnærmet alle arbeids- og læringsarenaer i dag. Ved å trekke digitale verktøy, som nettbrett, inn i undervisningen legger vi til rette for bedre læring og kompetanse. Vi ruster våre elever for fremtiden.

Pilotskolene

Pilotprosjektet er gjennomført ved fem skoler fra 1. januar 2015: Bekkestua, Jong, Grav, Vøyenenga (u) og Gjettum (u) skoler. De nye pilotskolene er: Mølladammen (u), Ringstabekk (u), Ramstad (u), Høvik Verk, Hosle, Eiksmarka, Emma Hjort, Jar, Snarøya og Gullhaug.

Erfaringene så langt

Satsingen handler ikke først og fremst om teknologi. Å gjøre skolehverdagen digital handler om nye måter å lære på. De fem skolens om allerede er i gang med satsingen melder at forholdet mellom lærere og elever har endret seg gjennom bruk av digitale verktøy. De digitale verktøyene kan, slik vi ser det, øke elevens motivasjon, kreativitet og læringsutbytte, men alt avhenger som vi vet av den gode læreren.

Umiddelbar tilbakemelding fra lærer til elev

Dette viser seg blant annet i at kommunikasjon og veiledning mellom lærer og elev har blitt mer umiddelbar.
Elever har gitt tilbakemelding om at de lærer mer av dette. Elever rapporterer også at de samarbeider mer i læringsarbeidet enn de har gjort tidligere.

Noen utfordringer i prosjektet

Det har naturlignok dukket opp noen utfordringer i prosjektet som blir fulgt opp.
Det er viktig at skolene har et tett samarbeid med foreldre, slik at de opplever at de vet hva som skjer på skolen og hvordan teknologien brukes i undervisningen.
En del elever rapporterer at det er lett å bli distrahert, for eksempel av Facebook og andre sosiale medier.

Raskere undervisning og mer tid til fag

Flere lærere sier at nettbrettene de nå bruker gir dem mer tid til fag fordi mer fagstoff er samlet på ett sted. Lærerne rapporterer også at de kommer raskt i gang med undervisningen ved bruk av nettbrett. Det er viktig og understeke at digital skolehverdag i bunn og grunn bygger på at kompetanse handler om å skape forståelse, trene ferdigheter og tilegne seg kunnskaper

Tilpasset opplæring er viktig

Innholdet i undervisningen og elevenes læring skal fortsatt være i fokus.
I Bærumsskolen jobbes det kontinuerlig med tilpasset opplæring. Gjennom digital skolehverdag ønsker vi å legge enda bedre til rette for dette.
Erfaringene så langt viser en viktig gevinst ved at spesialundervisning i enda større grad kan foregå i klasserommet.