For videre lesning

Relevante dokumenter og rapporter finner du nederst på siden.

 

Det pågår en liten revolusjon i bærumsskolen, og den handler om digital skolehverdag.

Teknologi er viktige redskap på tilnærmet alle arbeids- og læringsarenaer i dag. Ved å trekke digitale verktøy, som nettbrett, inn i undervisningen legger vi til rette for bedre læring og kompetanse. Vi ruster våre elever for fremtiden.

I løpet av 2016 hadde alle elever og lærere ved 15 skoler fått ett nettbrett hver.
Kommunestyret 21. juni 2017 besluttet å videreføre nettbrettsatsingen. Innen utgangen av 2018 skal alle elever og lærer ved alle barne- og ungdomsskoler i Bærum ha hvert sitt nettbrett.

Pilotskolene

Pilotprosjektet er gjennomført ved fem skoler fra 1. januar 2015: Bekkestua, Jong, Grav, Vøyenenga (u) og Gjettum (u) skoler. De nye pilotskolene fra 2016 er: Mølladammen (u), Ringstabekk (u), Ramstad (u), Høvik Verk, Hosle, Eiksmarka, Emma Hjort, Jar, Snarøya og Gullhaug.

Erfaringene så langt

Satsingen handler ikke først og fremst om teknologi. Å gjøre skolehverdagen digital handler om nye måter å lære på. Pilotskolene melder at forholdet mellom lærere og elever har endret seg gjennom bruk av digitale verktøy. De digitale verktøyene kan, slik vi ser det, øke elevens motivasjon, kreativitet og læringsutbytte, men alt avhenger som vi vet av den gode læreren.

Umiddelbar tilbakemelding fra lærer til elev

Dette viser seg blant annet i at kommunikasjon og veiledning mellom lærer og elev har blitt mer umiddelbar. Elever har gitt tilbakemelding om at de lærer mer av dette. Elever rapporterer også at de samarbeider mer i læringsarbeidet enn de har gjort tidligere.

Noen utfordringer i prosjektet

Det har naturlig nok dukket opp noen utfordringer i prosjektet som blir fulgt opp.

Det er viktig at skolene har et tett samarbeid med foreldre, slik at de opplever at de vet hva som skjer på skolen og hvordan teknologien brukes i undervisningen. En del elever rapporterer at det er lett å bli distrahert, for eksempel av Facebook og andre sosiale medier.

Raskere undervisning og mer tid til fag

Flere lærere sier at nettbrettene gir dem mer tid til fag fordi mer fagstoff er samlet på ett sted. Lærerne rapporterer også at de kommer raskt i gang med undervisningen ved bruk av nettbrett.

Det er viktig og understreke at digital skolehverdag i bunn og grunn bygger på at kompetanse handler om å skape forståelse, trene ferdigheter og tilegne seg kunnskaper.

Tilpasset opplæring er viktig

Innholdet i undervisningen og elevenes læring skal fortsatt være i fokus.

I bærumsskolen jobbes det kontinuerlig med tilpasset opplæring. Gjennom digital skolehverdag ønsker vi å legge enda bedre til rette for dette.

Erfaringene så langt viser en viktig gevinst ved at spesialundervisning i enda større grad kan foregå i klasserommet.