Visjonen for bærumsskolen er at elever skal få maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang. Vi ønsker motiverte elever som opplever mestring og en relevant skolehverdag. Læreplanen vektlegger at elevene skal rustes til en digital verden ved å utvikle gode digitale ferdigheter og god digital dømmekraft. Elevene i bærumsskolen har tilgang til hver sin digitale enhet. Målet er at den digitale enheten brukes i samspill med andre verktøy på måter som fremmer den enkelte elevs læring.

Kontaktpersoner