Personvern og informasjonssikkerhet

Personvern og informasjonssikkerhet er viktig for oss i Bærum kommune.

20. juli 2018 trådte EU sin nye personvernforordning (GDPR) i kraft i Norge. Bærum kommune skal behandle personopplysninger på en lovlig og sikker måte.

Du finner generell informasjon om behandling av personopplysninger i Bærum kommune her.

Kontaktpersoner