Hvorfor digital skolehverdag?

Skolen har en viktig rolle i arbeidet med at barn og ungdom best mulig mestrer mulighetene og utfordringene som møter dem i dagens og morgensdagens digitale samfunn.

Hensikten med filmen «Hvorfor er digitale verktøy, ressurser og læremidler en sentral del av elevenes skolehverdag?» er å gi noen svar med utgangspunkt i læreplanverket.

For utdypende informasjon: