Barn som ser på en iPad

Voksne, både på skolen og hjemme, har et ansvar for å bidra til at barn og unge bruker nettet på en positiv og trygg måte.

For at barn og unge skal håndtere det sosiale livet på nett er det viktig at de oppøver digital dømmekraft. Det å forstå konsekvenser av handlinger på nett, og hvilke lover og regler som gjelder, kan hjelpe elevene til å ta bedre valg. Videre vil oppøvelse av god digital dømmekraft styrke elevenes håndteringskompetanse om de blir utsatt for krenkende atferd av andre. Skolen skal både ta tak i situasjoner som oppstår, og jobbe forebyggende ved å ha fokus på tematikk som personvern, sosial på nett, uønskede hendelser, kildekritikk og digitale spor.

Redd Barna påpeker at barn bruker sosiale medier fra stadig yngre alder, og at digital mobbing er et økende problem blant barn. Et av rådene Redd Barna gir er å vise interesse og involvere seg i barnas nettbruk. Les flere råd og tips for hvordan gi barn og unge en trygg digital hverdag ved å gå inn på lenken «Nettvett – Redd Barna».

Medietilsynet har siden 2006 gjennomført Norges største undersøkelse om barn og ungers mediebruk «Barn og medier». Med den innsikten som grunnlag har de blant annet utviklet en veiledning til voksne om temaet skjermbruk og småbarn/barn/tenåringer. Les veiledningen ved å gå inn på lenken «Barn og medier – medietilsynet».

Lenke til: