Digitale verktøy og læremidler

Bærum kommunes overordnede mål er å gi elevene maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang. Læremidler og verktøy som gir lærer mulighet til å tilpasse opplæringen til hver enkelt elev, er viktig for å nå dette målet.

I forbindelse med ny læreplan høsten 2020 var det mange læremidler som ikke var ferdigstilt. Dette gjaldt både trykte- og digitale læremidler. Bærum kommune valgte å anskaffe digitale læremidler og støtte seg på de eksisterende trykte læremidlene ved behov. En viktig grunn for dette valget var å best mulig å tilpasse seg den nye læreplanen. En annen grunn var at mange digitale læremidler har lydstøtte, noe som er til hjelp for mange elever. Anskaffelsen av de digitale læremidlene var felles for alle skolene i Bærum. Fagutvalg bestående av 70 lærere på tvers av trinn og skoler var med å stille krav og evaluere læremidlene med utgangspunkt i UDIs krav til kvalitet på læremidler. 

Læremidlene har siden 2020 blitt stadig bedre både innholdsmessig og funksjonelt. Vi ønsker at elevene skal ha en optimal balanse mellom trykte og digitale læremidler, og for skoleåret 2022/23 er det planlagt anskaffelse av både trykte og digitale læremidler.

Elevene i bærumsskolen bruker i dag nettbrett som sin digitale flate. Flere av applikasjonene som er mye brukt, er verktøy der elevene jobber som produsenter. Ved hjelp av teknologien kan elevene uttrykke seg på varierte måter gjennom tekst, bilde, lyd og film. Dette kan være verdifullt for å skape variasjon i læringsarbeidet, trene ulike ferdigheter og for å kunne tilpasse opplæringen til den enkelte elev. Mange av de tilgjengelige applikasjonene gir mulighet til å bruke diktafon. Dette er spesielt nyttig for elever som strever med å uttrykke seg skriftlig.

Sentrale ressurser i kommunen håndterer de faglige utfordringene knyttet til anskaffelser, personvern, informasjonssikkerhet, universell utforming og tekniske krav både til digitale læremidler og applikasjoner.

Her finner du Bærum kommunes rutiner for spesifikke lese- og skrivevansker: lese--og-skrivevansker2.pdf (baerum.kommune.no) 

Her kan du se korte filmer fra bærumsskolen som gir innblikk i hvordan nettbrettet kan brukes i læringen:

Lese- og skriveopplæring

Læringsfilm med Explain Everything

Arbeid med eventyr på barneskole

Fagsamtale med nettbrett på ungdomsskole

Aktivt skapende elever

Elevarbeid – Olivers kjøkken

A Nordic CRAFT Projekt – Gjettum skole

Logopedarbeid med nettbrett 

Her kan du se en film med utdypende informasjon om bakgrunnen for anskaffelsen av digitale læremidler: