Rutiner for lese og skrivevansker

Her finner du Bærum kommunes rutiner for spesifikke lese- og skrivevansker/dysleksi. Rutinene angir retningslinjene for hvordan bærumsskolen skal sikre at elever med spesifikke lese- og skrivevansker blir identifisert og får tilrettelagt opplæring

Relevante sider - Digitale verktøy og læremidler

Relevante sider - Digitale verktøy og læremidler