Applikasjoner

Gjennom korte filmer blir du kjent med en del av applikasjonene elevene i bærumsskolen har tilgang til. Hvilke applikasjoner elevene bruker i læringsprosesser, velges ut fra hva som er mest hensiktsmessig.

Informasjon om Showbie

Informasjon om Skoleskrift 2

Informasjon om Pages

Informasjon om Book Creator

Informasjon om Explain Everything

Informasjon om iMovie

Informasjon om Keynote

Informasjon om Numbers

Informasjon om Lingdys

Relevante sider - Digitale verktøy og læremidler

Relevante sider - Digitale verktøy og læremidler