Office 365

Høsten 2022 vil Office 365 bli gjort tilgjengelig for elevene i bærumsskolen. Når de ulike skolene/trinnene vil ta i bruk verktøyene vil variere.

Plattformen kan blant annet bidra til økte muligheter for samarbeid mellom elever og mellom lærer og elev. Her kan du se en film som viser hvordan Office 365 kan se ut fra et elevperspektiv.

Relevante sider - Digitale verktøy og læremidler

Relevante sider - Digitale verktøy og læremidler