4. Behandling av søknaden

Kommunen godkjenner ansvarlig søker og øvrige ansvarlige foretak ved søknader som er underlagt ansvar og kontroll. Vi vurderer også tiltakets estetiske utforming i forhold til loven og kommunens estetiske retningslinjer.

Søknaden oversendes berørte fagmyndigheter og andre kommunale instanser (dersom søker selv ikke har gjort dette i forkant), og vi vurderer innholdet av uttalelser og tilbakemeldinger med eller uten samtykke, anbefalinger, vilkår etc.

Dispensasjonssøknader, uttalelser fra andre myndigheter, samt naboprotester og søkers kommentarer til disse behandles og tas stilling til som del av vedtaket.  

Innsyn

Alle søknader og videre behandling er tilgjengelig gjennom innsynsløsningen på internett, her kan du søke opp eiendom eller arkivsak og lese dokumentene i saken.

Innsyn i plan- og byggesaker

Behandlingsfrister

De fleste søknader har en behandlingsfrist på 12 uker. Dette gjelder rammesøknader, ett-trinnssøknader og endringssøknader.

Noen søknader kvalifiserer til 3 ukers saksbehandling, dette gjelder ett-trinnssøknader som er i henhold til planer og lov, og hvor det ikke er kommet inn nabomerknader, og ett-trinnssøknader etter § 20-4.

Igangsettingssøknad, søknad om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest har 3 ukers behandlingsfrist.

Gebyr

Behandlingsgebyr beregnes etter type tiltak og størrelse. Det kreves gebyr for behandling av dispensasjonssøknader.

Gebyrregulativ

Team

Søknaden blir behandlet av ett av våre byggesaksteam, med følgende saksfordeling:

  • Team 1: Søknader med 3 ukers behandlingsfrist
  • Team 2: Søknader med 12 ukers behandlingsfrist
  • Team 3: Søknader med dispensasjon fra plan
  • Team 4: Spesielle saker, feltutbygginger, tiltak i LNF og marka
  • Team 5: Søknader om endring av ansvarsforhold, igangsetting, brukstillatelse, ferdigattest
  • Team 6: Ulovlighetsoppfølging og tilsyn

Gebyr

Behandlingsgebyr beregnes etter type tiltak og størrelse. Det kreves gebyr for behandling av dispensasjonssøknader.

Gebyrregulativ

Plan- og bygningstjenesten

Plan- og bygningstjenestene har ansvaret innenfor planlegging, byggesaksbehandling, kart og oppmåling, eiendomssaker og planjuridiske problemstillinger. Plan og bygningstjenesten følger opp kommunens ansvar innenfor Plan- og bygningslovens område og har spesialkompetanse innen arealplanlegging, planjuss, arealanalyser, landskaps- og byforming, geodata, naturforvaltning og samferdsel.

Kundesenteret:

Tlf: 67 50 44 63

Faks:  67 50 43 15

Kundesenteret til Plan og bygningstjenesten er stengt for å forhindre spredning av koronaviruset.

Ordinær åpningstid: kl. 8–15.30.

Kundesenteret holder stengt juleaften og nyttårsaften. I romjulen er Kundesenteret åpent 9–15.

Tlf: 67 50 44 63

Åpningstider 2020

Mandag 10.00–14.00
Tirsdag 12.00–14.00
Onsdag 10.00–14.00
Torsdag 10.00–14.00
Fredag 10.00–14.00

 

Saksbehandlere på Byggesak har telefontid tirsdager og torsdager kl. 12.00–14.00.

Postadresse:

Bærum kommune
Pb. 700
1304 SANDVIKA
post@baerum.kommune.no

Besøksadresse: 

Eyvind Lyches vei 10
SANDVIKA

Forespørsel om byggesak

Har du generelle spørsmål om søknadsplikt m.m. vedrørende et byggetiltak du planlegger, og ønsker skriftlig svar? Da kan du sende en forespørsel til Byggesak her:

Spørsmål om eiendom eller byggetiltak

Forespørsel om planer /deling

Har du generelle spørsmål om arealplaner og deling av eiendom, og ønsker skriftlig svar? Da kan du sende en forespørsel til Regulering/Områdeutvikling her:

plan@baerum.kommune.no

Post i pågående sak

Har du post i pågående byggesak, plansak eller delesak? Da skal du sende det til:

post@baerum.kommune.no