Planvakten er stengt fra og med uke 27 (1. juli) til og med uke 31. Veiledning på telefon åpner igjen 5. august. For henvendelser som ikke kan vente ta kontakt med kundesenteret til plan- og bygningstjenesten på tlf 67 50 40 50 (tastevalg 2).

Planvakten svarer på generelle spørsmål om arealplaner og deling av eiendom.

Om planvakten 

Planvakten tilbyr veiledning enten per telefon eller digitalt møte. Hver veiledning vil vare i inntil 15 minutter. Du kan ringe vårt Kundesenter på telefon 67504050 og bestille tid for veiledningen.

Hva hjelper planvakten meg med?

Hva hjelper ikke planvakten meg med?

  • Vi kan ikke veilede deg i forhold til byggesaker. Byggesaksvakten besvarer henvendelser knyttet til byggesaker. 
  • Vi kan ikke tegne, prosjektere eller fylle ut søknader om deling eller avkjørsler. Kommunen kan ikke behandle søknader som den selv har bidratt med å fylle ut, men vi kan forklare hva slags informasjon som etterspørres i søknadsblankettens enkelte poster. 
  • Vi kan ikke veilede i pågående plansaker eller delesaker. Har du spørsmål til en pågående sak, er det saksbehandler på den aktuelle saken du må forholde deg til. Du når saksbehandler gjennom vårt Kundesenter på telefon 67504050.  
  • Vi kan ikke finne fram dokumenter som er eldre enn 2004 per telefon.  

Oversikt over planer og delesaker

Ønsker du en oversikt over hva som planlegges i ditt nærområde? Kart over plan- og byggesaker er et kart som gir deg en oversikt over pågående planarbeid og bygge-, dele-, klage- og tilsynssaker. 

Innsyn finner du alle saker fra etter 2004, med tilhørende dokumenter.  

Du kan uttale deg om alle arealplanene som utarbeides i Bærum. Innenfor gitte tidsrom er det åpent for å komme med uttalelse til planer eller påklage vedtak. Planarbeid og kunngjøringer viser planene som er aktuelle akkurat nå.  

Saker som skal til politisk behandling finner du i Møteplan. Politiske møter sendes på Kommune-TV.

Hvilke planer gjelder for eiendommen? 

Lurer du på hva slags bestemmelser som gjelder for din eiendom? Gå inn på https://www.arealplaner.no for å finne gjeldende planer med kart, bestemmelser og tilhørende dokumenter.

På denne siden kan du blant annet søke etter eiendom/adresse eller plan-navn/plan-ID. Du vil også finne mer informasjon om de forskjellige type arealplaner og nyttige begreper.

Kommuneplan, både gjeldende og utgåtte, finner du enkelt ved å skrive «kommuneplan» i søkefeltet «Plan-navn/ID».

Finne dokumenter i plan- og delesaker

  • Ønsker du dokumenter fra plan- eller delesaker fra før 2004? Send inn skjema her. Henvendelser om delesaker må inneholde følgende opplysninger: Hvilke eiendommer (gnr./bnr.) som er involvert i delesaken og årstall. Henvendelser om plansaker må inneholde plannavn og årstall. For dokumenter fra historisk byggesaksarkiv se informasjon her.
  • Ønsker du protokoller for politisk behandling (vedtak og saksfremlegg) fra før 2004? Send e-post til politisk.sekretariat@baerum.kommune.no. Oppgi hvilket organ som behandlet saken, og dato for møtet.
  • Ønsker du tinglyste dokumenter? Rettigheter til vei, vann og avløp og andre servitutter er ofte privatrettslige avtaler. Du kan se hva som er tinglyst på en eiendom på Se Eiendom hos Kartverket. Hos Kartverket kan du bestille utskrift av grunnboken eller kopi av et tinglyst dokument. Hvis du har en heftelse du ønsker slettet og det følger av heftelsen at kommunen må samtykke til slik sletting, kan du sende en anmodning om samtykke og merke den PLJU til: post@baerum.kommune.no. Vi ber da om at det vedlegges en kopi av selve heftelsen.  

NB! Kommunen går ikke inn i den privatrettslige delen av slike henvendelser.

Skriftlige henvendelser om plansaker og delesaker

Har du spørsmål om plansaker eller delesaker, kan du sende en e-post til: plan@baerum.kommune.no. Les først gjennom «Hva hjelper planvakten meg med?» øverst på denne siden.

Har du andre spørsmål om en eiendom eller byggesak? Da kan du sende din henvendelse her: Spørsmål om eiendom eller byggetiltak 

All post til og fra kommunen er offentlig med mindre den inneholder taushetsbelagt informasjon.

 

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret i plan- og bygg er ditt første møte med plan- og bygningstjenesten. Vi setter deg i kontakt med riktig avdeling og vi kan veilede deg på våre hjemmesider.

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

Hverdager  kl. 08.00-15.00