Planvakten svarer på generelle spørsmål om arealplaner og deling av eiendom. NB! Onsdag 20.10.2021 vil det ikke være Planvakt tilgjengelig.

Om planvakten 

Du kan ikke bestille time, men tjenesten er åpen mandag til fredag mellom kl. 10.00 – 14.00 (12.00 – 14.00 onsdag). I juli vil tjenesten være redusert. 

Hva hjelper planvakten meg med?

Hva hjelper ikke planvakten meg med? 

 • Vi kan ikke veilede deg i forhold til byggesaker. Byggesaksvakten besvarer henvendelser knyttet til byggesaker. 
 • Vi kan ikke tegne, prosjektere eller fylle ut søknader om deling eller avkjørsler. Kommunen kan ikke behandle søknader som den selv har bidratt med å fylle ut, men vi kan forklare hva slags informasjon som etterspørres i søknadsblankettens enkelte poster. 
 • Vi kan ikke veilede i pågående plansaker eller delesaker. Har du spørsmål til en pågående sak, er det saksbehandler på den aktuelle saken du må forholde deg til. Du når saksbehandler gjennom vårt Kundesenter på telefon 67504050, tastevalg 2.  
 • Vi kan ikke finne fram dokumenter som er eldre enn 2004 per telefon.  

Oversikt over planer og delesaker 

Ønsker du en oversikt over hva som planlegges i ditt nærområde? Kart over plan- og byggesaker er et kart som gir deg en oversikt over pågående planarbeid og bygge-, dele-, klage- og tilsynssaker.  

Innsyn finner du alle saker fra etter 2004, med tilhørende dokumenter.  

Du kan uttale deg om alle arealplanene som utarbeides i Bærum. Innenfor gitte tidsrom er det åpent for å komme med uttalelse til planer eller påklage vedtak. Planarbeid og kunngjøringer viser planene som er aktuelle akkurat nå.  

Saker som skal til politisk behandling finner du i Møteplan. Politiske møter sendes på Kommune-TV. 

Hvilke planer gjelder for eiendommen? 

Lurer du på hva slags bestemmelser som gjelder for din eiendom? Med plananalyse i Bærumskart får du tilgang til kommuneplanens arealdel og eventuelle reguleringsplaner som din eiendom omfattes av.  

 1. Åpne Bærumskart. Søk opp din eiendom med adresse eller gnr./bnr. 
 2. Trykk på din eiendom og deretter «Plananalyse - data» som dukker opp på høyre sideog du vil få en oversikt over hvilke planer som gjelder for eiendommen.  
 3. Trykk f.eks. på kommuneplaner og du vil få en oversikt over arealformål på eiendommen og tilgang til bestemmelser. Trykker du på en av de grå boksene hvor det f.eks. står delareal med formål bevaring kulturmiljø, vil dette arealet markeres i kartet.  
 4. Med «lag rapport» får du en pdf-fil med oversikt over planene. 
5.	Gjeldende planer for eiendommen - plananalyse
Gjeldende planer for eiendommen - plananalyse

Bærumskart finner du her 

Bærumskart - Brukerveiledning 

Finne dokumenter i plan- og delesaker 

 • Ønsker du dokumenter fra plan- eller delesaker fra før 2004? Send inn skjema her. Henvendelser om delesaker må inneholde følgende opplysninger: Hvilke eiendommer (gnr./bnr.) som er involvert i delesaken og årstall. Henvendelser om plansaker må inneholde plannavn og årstall. 
 • Ønsker du protokoller for politisk behandling (vedtak og saksfremlegg) fra før 2004? Send e-post til politisk.sekretariat@baerum.kommune.no. Oppgi hvilket organ som behandlet saken, og dato for møtet. 
 • Ønsker du tinglyste dokumenter? Rettigheter til vei, vann og avløp og andre servitutter er ofte privatrettslige avtaler. Du kan se hva som er tinglyst på en eiendom på Se Eiendom hos Kartverket. Hos Kartverket kan du bestille utskrift av grunnboken eller kopi av et tinglyst dokument. Hvis du har en heftelse du ønsker slettet og det følger av heftelsen at kommunen må samtykke til slik sletting, kan du sende en anmodning om samtykke til: plad@baerum.kommune.no. Vi ber da om at det vedlegges en kopi av selve heftelsen.  

 NB! Kommunen går ikke inn i den privatrettslige delen av slike henvendelser. 

Skriftlige henvendelser om plansaker og delesaker 

Har du spørsmål om plansaker eller delesaker, kan du sende en e-post tilplan@baerum.kommune.no. Les først gjennom «Hva hjelper planvakten meg med?» øverst på denne siden.

 Har du andre spørsmål om en eiendom eller byggesak? Da kan du sende din henvendelse her:  Spørsmål om eiendom eller byggetiltak 

 All post til og fra kommunen er offentlig med mindre den inneholder taushetsbelagt informasjon. 

 

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider på telefonen:

Mandag: 08.00 - 15.30
Tirsdag: 08.00 - 15.30
Onsdag: 08.00 - 15.30 
Torsdag: 08.00 - 15.30
Fredag:  08.00 - 15.30

Byggesaksvakt

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider på telefonen:

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 12.00 - 14.00
Onsdag: 10.00 - 14.00
Torsdag: 10.00 - 14.00 
Fredag: 10.00 - 14.00

Saksbehandlerne på Byggesak har telefontid tirsdag og torsdag mellom kl 12.00-14.00 for pågående saker.

 

Planvakt - åpningstider

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider på telefonen:

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 10.00 - 14.00
Onsdag: 12.00 - 14.00
Torsdag: 10.00 - 14.00 
Fredag: 10.00 - 14.00