Ulike kilder for informasjon om din eiendom.

Innsyn i sak inneholder alle saker fra 2004 til dags dato.

  • Du kan søke på gårds- og bruksnummer, saksnummer eller søkeord.
  • Legg inn for eksempel saksnummer og trykk på den blå søkeknappen til høyre som vist nedenfor på skjermbilde 1
  • Saken vil bli synlig lenger ned i bildet via en blå lenke med tekst som vist nedenfor på skjermbilde 2
  • Trykk på lenken og du vil få tilgang til saken som vist nedenfor på skjermbilde 3
Innsyn i sak - Sak i hvordan søke
Skjermbilde 1
Innsyk sak - søkeresultat
Skjermbilde 2
Sak søkeresultat - presentasjon
Skjermbilde 3

Innsyn i sak

Her kan du søke informasjon om din eiendom i våre karttjenester. I våre kart kan du blant annet finne gårds- og bruksnummer, reguleringsplaner, veinett, kartlagte områder med naturfare og mye annen informasjon.

Bærumskart er det mest innholdsrike kartet. Brukerveiledningen for Bærumskart viser deg hvordan du kan finne gårds- og bruksnummer (gnr. og bnr.), gjeldende planer for eiendommen, skolekretser og andre kartlag.

 

Informasjon om meglerpakke

Bærum kommune samarbeider med tre leverandører for å bestille megleropplysninger. Ambita , Norkart og Proconet. Pakkene inneholder det samme hos alle leverandørene. Forventet saksbehandlingstid hos kommunen for å levere meglerpakken er inntil seks virkedager.

Meglerpakken koster for tiden kr 3214,-

For bestilling av megleropplysninger benyttes en av formidlingsløsningene 
 Norkart og Infoland   Proconet

Meglerpakken inneholder:

  • Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse (om dette finnes i våre arkiver). Les informasjon om ferdigattest her
  • Gjeldene planstatus med bestemmelser
  •  Kommunale avgifter
  •  Opplysninger om ferdigattest
  •  Plananalyse

NB! Meglerbakken inneholder ikke tegninger. Disse vil man normalt få ved å komme til vårt kundesenter og søke opp ved selvbetjening i vårt historiske arkiv. Nå under korona er kundesenteret stengt og man kan derfor sende en e-post til oss og vi vil sende tegninger tilbake på e-post. Vi tar dessverre ikke imot disse bestillingene på telefon da det er stor pågang på denne tjenesten. Vi jobber fortiden med å få det historiske arkivet tilgjengelig på vår nettside. Vi håper å få dette tilgjengelig i løpet av våren 2021.

På Se eiendom kan du gjøre oppslag i kart og se hva som står om din egen og andres eiendom i det offisielle eiendomsregisteret (matrikkelen) i Norge. På den måten kan du kontrollere opplysningene om en eiendom, for eksempel ved kjøp av bolig. Du kan se hva som er tinglyst ved å finne en eiendom i kartet og klikke på "Vis mer informasjon om eiendommen". Når du deretter klikker på "Vis grunnboksinformasjon" blir du koplet opp mot ID-porten. Du kan gjøre 10 søk i grunnboken per innlogging. '

Matrikkelen - Norges eiendomsregister

Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister. Registeret inneholder informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser.

 

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider:

Mandag: 08.00 - 15.30
Tirsdag: 08.00 - 15.30
Onsdag: 08.00 - 15.30 
Torsdag: 08.00 - 15.30
Fredag:  08.00 - 15.30

Byggesaksvakt og planvakt

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider:

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 12.00 - 14.00
Onsdag: 10.00 - 14.00
Torsdag: 10.00 - 14.00 
Fredag: 10.00 - 14.00

Saksbehandlerene på Byggesak har telefontid tirsdag og torsdag mellom kl 12.00-14.00 for pågående saker.