Ulike kilder for informasjon om din eiendom.

 

seeiendom.no kan du gjøre oppslag i kart og se hva som står om din egen og andres eiendom i det offisielle eiendomsregisteret (matrikkelen) i Norge. På den måten kan du kontrollere opplysningene om en eiendom, for eksempel ved kjøp av bolig. Du kan se hva som er tinglyst ved å finne en eiendom i kartet og klikke på "Vis mer informasjon om eiendommen". Når du deretter klikker på "Vis grunnboksinformasjon" blir du koplet opp mot ID-porten. Du kan gjøre 10 søk i grunnboken per innlogging. 

Matrikkelen - Norges eiendomsregister

Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister. Registeret inneholder informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser.

Bruksenhetsnummer (som oftest kalt bolignummer) er en del av den offisielle adressen. Dette benyttes når flere boenheter har samme inngang. Typiske eksempler på dette kan være boligblokker med felles inngang. Bolignummeret brukes da for å identifisere den enkelte leiligheten.

I hus med flere boenheter har hver enhet eget bolignummer. Disse skal ha adressemerke med bolignummer som plasseres synlig ved inngang. Det er lovpålagt å merke boenheten med adressemerke.  https://lovdata.no/forskrift/2009-06-26-864/§57

Ved å oppgi bruksenhetsnummeret ditt til folkeregisteret, gjør du det lettere for ambulanse, politi og brannvesen å finne raskere frem til leiligheten din. Bruksenhetsnummeret er også en forutsetning for installasjon av faste telefontjenester som bredbånd og internett.

Kommunen tildeler bolignummer. Utbyggere bør bruke rett bolignummer i prosjekteringsfasen. Kommunen kan kontaktes dersom det er spørsmål rundt bolignummerering.

Prinsipp for tildeling av bruksenhetsnummer

For kommunene Oslo og Bærum er det godkjent en avvikende nummerering i forhold til hovedregelen i pkt. 8.3.1 om bruksenhetens nummer i etasjen. I disse to kommunene starter nummereringen til venstre med klokka i etasjen sett fra utvendig inngang. Det vil si at H0201, H0301 osv. ligger rett over H0101 gitt at etasjene har samme leilighetsinndeling.

Se mer informasjon på Kartverkets nettsider her

Innsyn i sak inneholder alle saker fra 2004 til dags dato.

  • Du kan søke på gårds- og bruksnummer, saksnummer eller søkeord.
  • Legg inn for eksempel saksnummer og trykk på den blå søkeknappen til høyre som vist nedenfor på skjermbilde 1
  • Saken vil bli synlig lenger ned i bildet via en blå lenke med tekst som vist nedenfor på skjermbilde 2
  • Trykk på lenken og du vil få tilgang til saken som vist nedenfor på skjermbilde 3
Innsyn i sak - Sak i hvordan søke
Skjermbilde 1
Innsyk sak - søkeresultat
Skjermbilde 2
Sak søkeresultat - presentasjon
Skjermbilde 3

Innsyn i sak

 

Her kan du søke informasjon om din eiendom i våre karttjenester. I våre kart kan du blant annet finne gårds- og bruksnummer, reguleringsplaner, veinett, kartlagte områder med naturfare og mye annen informasjon.

Bærumskart er det mest innholdsrike kartet. Brukerveiledningen for Bærumskart viser deg hvordan du kan finne gårds- og bruksnummer (gnr. og bnr.), gjeldende planer for eiendommen, skolekretser og andre kartlag.

 

Bærum kommune samarbeider med tre leverandører for å bestille megleropplysninger. Ambita , Norkart og Proconet. Pakkene inneholder det samme hos alle leverandørene. Forventet saksbehandlingstid hos kommunen for å levere meglerpakken er inntil seks virkedager.

Meglerpakken koster for tiden kr 3214,-

For bestilling av megleropplysninger benyttes en av formidlingsløsningene 
 Norkart og Infoland   Proconet

Meglerpakken inneholder:

  • Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse (om dette finnes i våre arkiver). Les informasjon om ferdigattest her
  • Gjeldene planstatus med bestemmelser
  •  Kommunale avgifter
  •  Opplysninger om ferdigattest
  •  Plananalyse

Meglerbakken inneholder ikke tegninger

Tegninger fra årstall 2003 til dags dato kan du finne selv i vår innsyn i sak ved å søke opp byggesaken.

Tegniger fra hisorisk arkiv fra årstall 1913 til 2003 er kun tilgjengelig via vårt kundesenter. Nå under korona er kundesenteret stengt og man kan derfor sende en e-post til oss og vi vil sende tegninger tilbake på e-post. Vi tar dessverre ikke imot disse bestillingene på telefon da det er stor pågang på denne tjenesten. Vi jobber fortiden med å få det historiske arkivet tilgjengelig på vår nettside. Vi håper å få dette tilgjengelig i løpet av 2022.

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider:

Mandag: 08.00 - 15.30
Tirsdag: 08.00 - 15.30
Onsdag: 08.00 - 15.30 
Torsdag: 08.00 - 15.30
Fredag:  08.00 - 15.30

Byggesaksvakt

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider:

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 12.00 - 14.00
Onsdag: 10.00 - 14.00
Torsdag: 10.00 - 14.00 
Fredag: 10.00 - 14.00

Saksbehandlerne på Byggesak har telefontid tirsdag og torsdag mellom kl 12.00-14.00 for pågående saker.

 

Planvakt - åpningstider

Tlf: 67 50 40 50, tastevalg 2

Åpningstider:

Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag: 10.00 - 14.00
Onsdag: 12.00 - 14.00
Torsdag: 10.00 - 14.00 
Fredag: 10.00 - 14.00