Hovedformål med ordningen

  • Å sikre at medlemmene får anledning til ny utvikling gjennom fremføring
  • Å gi kommunens innbyggere mulighet til å nyte godt av organisasjonens/stiftelsens virksomhet

Søknadsfrist

Løpende. Søknadsfrist er senest 3 uker før prosjektet/arrangementet finner sted.

Hvem kan søke?

Frivillige amatørkulturorganisasjoner og stiftelser med kulturelt formål. Frivillige organisasjoner med kulturformidling eller utvikling av kulturlivet som formål. Organisasjoner og sammenslutninger for profesjonelle kunstnere. Andre kulturaktører

Målgruppe

Kommunens befolkning med vekt på barn og unge.

Krav til dokumentasjon

Regnskap for virksomheten. Budsjett for prosjektet/arrangementet

Søknadsskjema - Arrangement og prosjektstøtte

 

Kultur

Oversikt over kommunale tilskuddsordninger
Tilskudd søknadsfrist
Innspill til investeringer og oppgradering av kulturscener/kulturarenaer Innspillene sendes fortløpende
Grunn- og medlemstilskudd 01.03.2021
Tilskudd til ordinær drift 01.03.2021
Tilskudd til skolekorps 01.03.2021
Tilskudd til arrangement eller prosjekt 01.03.2021 og gjennom året løpende med søknadsfrist senest 3 uker før prosjektet/
arrangementet finner sted.
Kulturstipend 01.10.2021
Kulturpris 01.10.2021