Hovedformål med ordningen

  • Å sikre at medlemmene får anledning til ny utvikling gjennom fremføring
  • Å gi kommunens innbyggere mulighet til å nyte godt av organisasjonens/stiftelsens virksomhet

Søknadsfrist

1. oktober.

Løpende søknadsfrist for beløp inntil 25 000 kroner er senest 3 uker før prosjektet/arrangementet finner sted.

Hvem kan søke?

Frivillige amatørkulturorganisasjoner og stiftelser med kulturelt formål. Frivillige organisasjoner med kulturformidling eller utvikling av kulturlivet som formål. Organisasjoner og sammenslutninger for profesjonelle kunstnere. Andre kulturaktører

Målgruppe

Kommunens befolkning med vekt på barn og unge.

Krav til dokumentasjon

  • Regnskap for virksomheten.
  • Budsjett for prosjektet/arrangementet

 

Retningslinjer for tildeling av kommunale tilskudd til kulturformål

 

Søknadsskjema - Arrangement og prosjektstøtte

 

Oversikt over Kommunale tilskuddsordninger til kulturformål

Kommunale Tilskudd søknadsfrist
Tilskudd til ordinær drift 01.10.2022
Tilskudd til skolekorps 01.10.2022
Tilskudd til arrangement eller prosjekt 01.10.2022 og gjennom året løpende med søknadsfrist senest 3 uker før prosjektet/
arrangementet finner sted.
Kulturstipend 01.10.2022
Kulturpris Frist for å nominere kandidater er 01.12.2022
Innspill til investeringer og oppgradering av kulturscener/kulturarenaer Innspillene sendes fortløpende