Kommunale tilskudd utbetales til idrettslag/-foreninger som er registrert som medlem av Norges idrettsforbund og Akershus idrettskrets.

Idrett